Hvad kan jeg hjælpe med?

Formidling
Har du brug for hjælp til fondsansøgninger, formulering af dit kunstneriske projekt, pressemeddelelser, CV-udfærdigelse til ansøgninger eller lignende, så kan jeg hjælpe.

Som dramaturg er jeg god til at sætte mig ind i dit projekt og finde frem til den formidlingsform, der bedst viser dine kunstneriske idéer frem.
Jeg har stort kendskab til børneteaterbranchen og de udfordringer, der er i at lave forestillinger, der henvender sig til skoler/børn/unge.

Jeg har opbygget en solid erfaring i formidling af kunst og kultur til børn, formidling direkte til børn og formidling til skolelærere og børnenes voksne.

Du har sikkert ligesom alle andre ingen penge til PR. Det har jeg prøvet før – og jeg vil gerne hjælpe dig, så du alligevel kommer igennem med dit budskab til medier og målgrupper. Jeg kan de pr-ting “vi altid gør”, og jeg kan lege med, hvis det er de vilde pr-stunts, du vil prøve af.

Dramaturgi
Jeg kan være de ekstra øjne udefra (som ikke behøver kun at sige de pæne ting, fordi vi er venner).

Hos mig kan du få den dramaturgiske hjælp, du har brug for:
Procesanalyse: hvis I er kørt helt skævt af hinanden i produktionensfasen, så kan jeg hjælpe jer videre både som enkeltpersoner og som gruppe.
Forestillingsanalyse: hvis du har brug for at vide om det kunstneriske indhold kan bære igennem fra skrivebord til færdigt sceneprodukt.
Dramaturgisk assistance: hvis det hele er brændt sammen, og du er kørt fast.

Seneste indlæg